Här kan man ladda ned ljusfiler på de olika Fox Design-produkterna som zip-fil. Klicka på Dokument och välj produktfamilj.

Teknisk info

Produktnamn

Kapslingsklass

Dokument

Teknisk data

Ljusfiler Fox/Focus/Planet (.zip)