Här kan man ladda ned ljusfiler på i-LèDs produkter som .zip fil. Klicka under dokument.

Länk till PlugIn för Dialux.

Teknisk info

Produktnamn

Kapslingsklass

Dokument

Teknisk data

Ljusfiler i-LèD (.zip)