Högskolan i Borås

Armaturen CAMPO från Hess Licht + Form har här använts vid Högskolan i Borås.

Armatur

CAMPO

Fotograf

Hess

År

2010