Långbrodalsskolan, Stockholm

Långbrodalskolan i Älvsjö med dess byggnad i vacker 20-talsklassicism med kvardröjande stilinslag av nationalromantik, är platsens självklara dominant och en magnifik representant för sin tids arkitektur och bildningsideal. Knappt etthundra år senare kräver befolkningsökningen i området en utbyggnad av antalet utbildningsplatser.

Fox Design levererade ett antal stolpar med lykthuvud SKY samt HLS ledstångsbelysning.

Armatur

SKY Park, HLS ledstångsbelysning

Arkitekt

Aperto Arkitekter Byggkonsulter AB

Ljusdesigner

PQR Consult Sverige AB

Elkonsult

PQR Consult Sverige AB

År

2017