Rydebäck station, Helsingborg

Rydebäck station 10 km söder om Helsingborg påminner om en amfiteater, där den ligger nedsänkt tre meter under marknivån, med stora breda gradänger som tjänar både som trappor och sittavsatser på ömse sidor om spåren. Belysningen från Fox Design är 86 st Pollararmaturen ”Pullerten” vilket upplevs som ett pärlband och underlättar orienteringen. På bägge sidor om parkeringen har vi levererat 29 st Parklyktor. Visa Fox Design Belysning, ett urval referenser på en större karta

Armatur

Pullerten, Parklyktan

Arkitekt

Metro Arkitekter genom Claes R Janson

Fotograf

Ulf Celander och Fox Design