ACCADIA R

Markinfälld armatur från Hess. Finns i två diametrar, med asymmetrisk eller rotationsymmetrisk spridning.

Överkörningsbar (1,5 ton)

Finns även i rektangulärt utförande, ACCADIA L.