Blekholmsterassen, Stockholm

Blekholmsterrassen är en gata genom området Blekholmen på Norrmalm i centrala Stockholm. Den går mellan Klarabergsviadukten och Kungsbron.

Gatan anlades på 1990-talet och löper ovanför Blekholmstunneln.

Bebyggelsen på gatans västra sida utgörs av fem punkthus i en stil som väl harmoniserar med den funktionalistiska bebyggelsen på Kungsholmssidan av Klara sjö.

Belysningsarmaturer från Hess GmbH Licht + Form.

Armatur

RESIDENZA

Fotograf

Marianne Lind, Ljuslandskap AB

År

2009