Bruck Via-krona i Altenstädte, Schweiz

Här ser vi en entré med dubbel VIA-krona med Wing/Butterfly som uppljus och Queeny/Cirrus riktade nedåt.

 

Armatur

Bruck VIA skensystem, Bruck Wing/Butterfly, Bruck Queeny/Cirrus

Fotograf

Bruck Germany