Gamla Biskopshuset i Lund

Vi levererade Sticks pollare när de gjorde om Gamla Biskopshusets annex till gästbostäder för professorer vid Lunds Universitet. Läs mer här: http://www.arkitekt.se/s11585 eller på arkitektens hemsida nedan.

Armatur

Sticks 900

Arkitekt

Bredgatan Arkitekter

Fotograf

Johanna Hernaeus