Gamla Biskopshuset i Lund

Vi levererade Sticks pollare när de gjorde om Gamla Biskopshusets annex till gästbostäder för professorer vid Lunds Universitet.

 

 

Armatur

Sticks 900

Arkitekt

Bredgatan Arkitekter

Fotograf

Johanna Hernaeus