Karolinska Universitetsbiblioteket, Huddinge

Karolinska Institutets bibliotek i Huddinge med allmänbelysning från Wila.

Länk till referenskarta längre ned!

 

Armatur

Wila E-connect E1005-SO, Wila C2184-34

Arkitekt

FL Arkitekter AB

Elkonsult

Sweco Theorells, Christina Björklund

Fotograf

Tore Larsson

Karta

Google Maps

År

2003