Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm

Prins Eugens Waldemarsudde är ett konstmuseum på Waldemarsudde på Södra Djurgården i Stockholm. Museet består av huvudbyggnaden, ”Slottet”, och en separat konstgalleribyggnad samt är omgivet av en blomster- och skulpturprydd trädgård.

Museet öppnades för allmänheten sommaren 1948. Samlingarna innehåller omkring 7000 verk och består främst av svensk konst, till sin huvuddel måleri men även skulptur, handteckning, grafik och medaljkonst. ”Slottet” var ursprungligen ett privatpalats för Prins Eugen och uppfördes 1905 efter ritningar av arkitekt Ferdinand Boberg. År 1913 kompletterades anläggningen med galleribyggnaden och 1965 invigdes ett museum i det intilliggande ”Gula huset”, där prinsens livsverk och Waldemarsuddes äldre historia presenterades.

Armatur

Novara pollare

Fotograf

Marianne Lind, Ljuslandskap AB samt dagsljusbild av Fox

År

2005