Backmans fasad, Örnsköldsvik

Fasadbelysning i Örnsköldsvik. Fox Design levererade ett antal väggarmaturer med LED.

Armatur

i-LèD Misal, i-LèD Decos

Arkitekt

White Arkitekter

Ljusdesigner

White Design genom Torbjörn Eliasson

År

2010