Företagsvision

Vision

Vi arbetar utifrån en princip om enkelhet i design, material och funktion. I kraft av sin enkelhet och materialval förstärker våra produkter det design- och kvalitetsmässiga uttrycket på en byggnad eller ett inredningsprojekt.

Arbetar du med byggnads- eller inredningsprojekt, är du välkommen att beställa ett besök av våra ljuskonsulter, som kan hjälpa till med belysningsplanering och eventuella provarmatur för att visualisera dina idéer.

På Ljuskulturs hemsida finner vi alla Sveriges belysningskonsulter: ljuskultur.se

För den privata konsumenten hänvisar vi till våra återförsäljare som återfinns under kontakt på hemsidan. Du kan också kontakta din lokala elinstallatör som också säljer våra belysningsarmaturer och samtidigt hjälper dig med installationen.

På vårt kontor och utställning vid Telefonplan har vi våra produkter utställda. Välkomna att besöka oss där, eller ring för goda råd om produkter som åldras vackert.

Bra design – Bra miljöval.