Utmärkt symbol för Fox av Hans Embrink och HC Ericson

10 oktober, 2019

SOLEN, med astronomiska mått mätt en dvärgstjärna. Med mänskliga ögon sett astronomiskt stor: 1,4 miljoner km i diameter, volym 1,3 miljoner gånger jordens. I dess centrum är temperaturen ca 14 miljoner grader. En utmärkt symbol för Fox, som precis som allt levande liv lever på ljuset.

Ljus, denna livskraft, är “bara” elektromagnetiska vågrörelser med ett svängningstal som kan uppfattas av ögat: 4.000—7.700 ångström. Dessutom så snabbt att tanken står stilla: 299.793 km/s. I vår symbol är detta ljus gult som solen: PMS 123 C. C:et står för coated, dvs. bestruket papper (glättat). På obestruket papper (matt) sjunker färgen in och blir för mörk. Då används en ljusare gul: PMS 116 U (uncoated). När symbolen trycks endast i svart ersätts de gula partierna av ett raster—40%/133 linjer— som ger en grå nyans. PMS (= Pantone Matching System) bygger på 10 grundfärger— plus svart och vitt. Provboken innehåller ca 700 nyanser, som i sin tur kan brytas i det oändliga.

Alla färger har detta gemensamt: I ljus kan de uppfattas av det mänskliga ögat.

Utdrag ur vår designmanual 1989
skapad av Professor HC Ericson och Hans Embrink.