Vårt utmärkta typsnitt av Hans Embrink och HC Ericson

10 oktober, 2019

ETT TYPSNITT skapat med utgångspunkt från att funktionen skall leda till formen. Tecknat i en tid då människan stod på tröskeln till en lavinartad utveckling: Kvinnans självständig-
hetskrav, atomklyvningen, ljudfilmen, penicillinet och kubismen.

Trots att funktionalismens rötter sträcker sig in på 1800-talet, så väckte Le Corbusiers paviljong på världsutställningen i Paris 1925 uppståndelse. Först då var världen mogen för den nya tiden men ändå inte. Le Corbusier blev sprickan som fick dammvallen att rämna, vars flod vällde fram över världen och banade väg för bland annat Paul Renner, Futurans fader. I funktionalistisk anda skalade han bort allt onödigt. Motivet formulerade han själv: “Vi bör se till att även texten draperas i vår tids stil. När allt kommer omkring är det en levande typografi vi önskar, inte en typografisk teater eller maskerad”. Futura presenterades 1928. Tecknat med passare och linjal, fjärran från kaligrafisk skönskrift. Ursprungligen var Futura ännu mer förenklad. A:et var rätt och slätt en triangel. B:et två trianglar ovanpå varandra.

Professor HC Ericsons text när han gjorde vår designmanual 1989.