Ta hänsyn till mörkret!

Infälld ledstångsbelysning, räckesbelysning HLS Snap
6 oktober, 2021

Med riktat ljus som monteras på låg höjd tar vi hänsyn till omgivningen mörker och dess djur och insekter som lever under natten. Läs mer i vår branschtidskrift

Fox Belysning är marknadsledande vad gäller belysning som monteras i ledstänger och räcken. Med en patenterad teknik fälls belysning enkelt in i nytillverkade eller befintliga räcken…

Bild – Neptunibron i Malmö
Genom att ersätta det traditionella byggmaterialet betong med fiberkomposit kunde Malmö Stad byta ut en gammal järnvägsbro med minimal åverkan på vattenmiljö och befintliga kajkanter. Fox Belysning levererade 61 st HLS ledstångsbelysning, asymmetrisk 90 grader. Läs mer>>