Sundbybergs kyrka – nominerad till Ljuspriset 2021

Infälld HLS ledstångsbelysning, räckesbelysning