Kv. Städet 9, Grönstedtska palatset, även kallat Vinlagret,

8 februari, 2023

Vin- & Spritcentralen hade bildats 1917 för att skapa en statlig kontroll över vin- och sprithanteringen i Sverige och centralen tog över de befintliga privata firmorna. För den samlade verksamheten införskaffades tomten vid Norra station som omges av Sankt Eriksgatan, Dalagatan och Norra stationsgatan. Anledningen att man valde att förlägga verksamheten vid Stockholms norra station var närheten till järnvägen, till vinlagret kom järnvägsvagnar lastade med vin i tankar. För att underlätta hanteringen hade man en hiss som rymde en hel järnvägsvagn som kunde skickas upp till första våningen där tappningen skedde. (text från Wikipedia)

Under 2020 skedde en upprustning av innergården. Fox Belysning levererade 38 st asymmetriska HLS Snap som belysning till innergårdens trappor och ramp. Tillsammans med Nolas ljusboxar skapas en mycket behaglig ljusmiljö.

Fotograf: Jann Lipka