Nominerade till Trafikverkets arkitekturpris 2023

Infälld ledstångsbelysning, räckesbelysning HLS Snap
21 februari, 2024

Folke Bernadottes bro på Djurgården i Stockholm.

En genomarbetade kvalitativ anläggning, som inte bara löser en uppgift utan också ger mervärden till lokalsamhället. Vi ser en satsning på arkitektur inom transportinfrastrukturen, med robusta materialval och nytänkande lösningar såsom olika konstruktionssätt och anläggningsmetoder. En medveten och kvalitativ arkitektur i transportsystemet har betydelse för människors upplevelse av vardagsmiljöer och resande i olika former. (text från Sveriges Arkitekters web)

Fox levererade belysningen!