Släpp fram rätt ljus. Nyhetsbrev februari – mars 2016