Hess is NO more by Fox

11 januari, 2017

Från och med årsskiftet kommer Fox Belysning inte längre representera HESS Licht + Form på den svenska marknaden. Alla pågående projekt kommer dock slutföras ihop med oss och vi är tillgängliga framöver för all typ av support.

Fox Belysning ser detta som ett steg i att renodla vår verksamhet och dessutom nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta arbeta enligt de riktlinjer och den filosofi vi förespråkar.

Ni är välkomna att kontakta oss för mer information.

HESS is NO more by Fox – But Fox is more than ever