3-metershusen i Silkeborg, Danmark

I Silkeborg, Danmark, byggdes 2005 ett antal radhus i 2 våningar som är 3 meter breda och 12 meter långa.

Husens smala karaktär ger dem en unik intimitet med dagsljus via stora takfönster och glas i golvet. Vid varje entré har arkitekterna valt pollaren ”Pullerten” och väggarmaturen ”Grönnegade”.

 

Armatur

Pullerten, Grönnegade

Arkitekt

Laban Arkitektur

År

2005