Älvsparken, Umeå

Text från Umeå Kommun:

” Årstidernas park är resultatet av ombyggnaden av det område inom staden mellan broarna som ursprungligen kallades Lugn och Ro. Målet var att skapa en park för alla som söker en andningspaus, en grönskande oas på Umeälvens strand, en tillåtande plats med blommor, lek och gärna caféverksamhet som en kontrast till den mer representativt utformade Rådhusparken alldeles intill. ”

Fox Design har levererat belysning i form av HLS-puckar. En LED-armatur som monteras i befintliga trappräcken/ledstänger.

 

LED_belysning_räcken_&_ledstänger

 

Armatur

HLS Ledstångsbelysning

Ljusdesigner

Clara Fraenkel, Ljusarkitektur AB

Fotograf

Fox Belysning Jesper Nörthen

Karta

Google Maps