Ängelholm bostäder, Stationsområdet

En värdeplan för hållbarhet har tagits fram för Stationsområdet för att skapa en gemensam målbild för hur Stationsområdet ska utvecklas för att bli en hållbar stadsdel. Värdeplanen för hållbarhet innehåller olika områden. Ett tydlig samband finns mellan gestaltningsriktlinjerna och områdena Grönt – urbana grönområden, Mångfald – stadsdel för alla, Folkhälsa – mänsklig skala och Identitet – en attraktiv del av staden. (text från kommunens hemsida)

”Vi är glada över att  fått förtroendet att leverera belysningen i form av SKY parklykta, Sky pollare samt Turn Spotlight på höga stolpar.

Armatur

SKY parklykta och SKY pollare samt Turn spot

Elkonsult

Helkonsult AB

Elentreprenör

Bravida Prenad i Ängelholm

Fotograf

Werner Nystrand

Karta

Google Maps

År

2022

Byggherre

Ängelholms kommun