Bonnier News Utveckling

Alessandro Ripellino Arkitekter har ansvarat för inredning av en ny kontorsmiljö för Bonnier News utvecklingsavdelning. Lokalerna ligger i direkt anslutning till redaktionslokalerna för Dagens Nyheter och Dagens Industri.

För att skapa en digital rörelsekänsla i lokalen har arkitekterna valt armaturen T-Bar, 600 och 1200 mm, som placerades i ett längsgående asymmetriskt mönster.

Armatur

T-Bar Micro Prism

Arkitekt

Alessandro Ripellino Arkitekter, genom Ylva Åberg

Elentreprenör

Bravida Stockholm AB

Fotograf

Fox Design

Karta

Google Maps

År

2015