Brudaremossens lakvattenanläggning, Göteborg

KUB arkitekter fick våren 2016 uppdraget av Göteborg Vatten att utforma en lakvattenanläggning vid Brudaremossen i Delsjöområdet, Göteborg.

Bygget avslutades under 2020 och Fox Belysning levererade belysning i form av Nyx på stolpar och Square som väggarmatur, alla i Cortenfärg..

 

Armatur

Nyx 330 parklykta och Square vägg

Arkitekt

Kub Arkitekter

Fotograf

Lasse Olsson

År

2020