Cedersdalsgatan, Stockholm

Cedersdalsgatan är en gata i stadsdelen Vasastaden i norra Stockholms innerstad. Gatan fick sitt namn 1936 efter det ännu bevarade Cedersdals malmgård från 1700-talet som finns i nordvästra hörnet av Vanadislunden intill Sveaplan. Gården ägdes av tobaksplanteraren Peter Cedersgren. Utmed gatan har det i mars 2020 sats upp ett antal SKY Parklyktor på cykel- och gångvägen som förbinder Sveaplan i väst med Roslagstull i öst…

 

 

Armatur

SKY Park

Ljusdesigner

AFRY / Light Bureau

Fotograf

Lasse Olsson foto och Tore Larsson

Karta

Google Maps

År

2020