Drottningskärs kastell, Karlskrona

Drottningskärs kastell uppfördes i huvudsak under 1600-talets sista årtionden och ses som en av den svenska fortifikationens främsta skapelser, ett komplett och välbevarat försvarsverk från stormaktstiden. 1984 beslöts att renovera hela anläggningen och ca 10 år senare så fick Fox Belysning leverera merparten av belysningen, både ute och inne. Här finns restaurang Kastellet  http://www.kastellet.net (se panorama på deras hemsida) Läs mer om det historiska världsarvet på kommunens sida Statens fastighetsverks information om Drottningskärs kastell.

Det finns ett enkelt sätt att uppdatera gamla armaturer (levererade före 2010) till LED genom att byta ut lysrörsinsatsen. Kontakta Fox för mer information.

 

Länk till referenskarta längre ned!

 

Armatur

Buen, Klampen, Pullerten, Quarto 380

Arkitekt

Statens Fastighetsverk/Jan Cassel renoverade Kastellet

Fotograf

SFV

Karta

Google Maps

År

1994