Drottningskärs kastell, Karlskrona

Drottningskärs kastell uppfördes i huvudsak under 1600-talets sista årtionden och ses som en av den svenska fortifikationens främsta skapelser, ett komplett och välbevarat försvarsverk från stormaktstiden. 1984 beslöts att renovera hela anläggningen och ca 10 år senare så fick Fox Design leverera merparten av belysningen, både ute och inne. Här finns restaurang Kastellet  http://www.kastellet.net (se panorama på deras hemsida) Läs mer om det historiska världsarvet på kommunens sida Statens fastighetsverks information om Drottningskärs kastell.

Länk till referenskarta längre ned!

 

Armatur

Buen, Klampen, Pullerten, Quarto 380

Arkitekt

Statens Fastighetsverk/Jan Cassel renoverade Kastellet

Fotograf

SFV

Karta

Google Maps