Efter Eriksbergs Varv

Under 1970-talet kom de stora strukturförändringarna inom varvsnäringen i Göteborg. De stora varven samlades under företaget Svenska Varv AB, senare omdöpt till Celsius AB, för att läggas ner ett efter ett.
.
År 1985 bildade Celsius dotterbolaget Eriksbergs Förvaltnings AB för förvaltningen av de stora nerlagda varvsområden som fanns och vid denna tidpunkt tog arbetet med stadsförnyelsen fart. Omdaningen av de gamla varvsområdena Eriksberg, Götaverken och Arendal var framgångsrik.
Fox levererade ett stort antal belysningspollare på kajerna. Nu kan vi erbjuda LED-moduler som enkelt ersätter de gamla ljuskällorna och möjliggör att armaturerna kanske håller ytterligare 40 år.

 

Armatur

Pullerten

Fotograf

Ulf Celander

Karta

Google Maps

År

1985