Snabba hus Råcksta – nominerad till årets Stockholmsbyggnad 2020

Juryns kommentar:
”Elegant och väl avvägd gestaltning för ett hus med förtillverkade moduler. Det är välgörande med ett projekt som visar på möjligheten att våga mer och orka hålla i även utifrån stränga ekonomiska förutsättningar. Och samtidigt med ambitioner för stort arkitektoniskt värde, hög rationalitet och effektivitet.”
Fox Belysning levererade parkbelysning och belysningspollare…

 

 

Armatur

Nyx 330 parklykta och Nyx 190 pollare

Arkitekt

Andreas Martin-Löf Arkitekter

Fotograf

Tore Larsson

Karta

Google Maps

År

2019

Byggherre

Svenska Bostäder