Vårbergstoppen nominerad till Landskapspris och inte minst Ljuspriset

Stockholms stad utvecklar under 2020-21 Vårbergstoppen till en park med olika värden och funktioner för alla åldrar – småbarnslek, lek för de mer vuxna barnen, utegym, fågelskådningsplats, grillplatser och fler överraskningar. Allt detta på den befintliga parkens villkor med respekt för ekologi och biologisk mångfald.
Fox levererade belysningen i form av stolpar med Nyx 330 och väggarmaturen Nyx 190…

Läs mer om parken här:  https://vaxer.stockholm/projekt/varberg/varbergstoppen/

 

 

Armatur

Nyx 330 och Nyx 190

Arkitekt

Andrén Fogelström AB och Land Arkitektur AB

Ljusdesigner

Tyréns AB

Fotograf

Lasse Olsson Foto

Karta

Google Maps

År

2021