Gång- och cykelbron över Varnan i Kristinehamn

En viktig länk i Kristinehamns stadspark är den nya gång- och cykelbron över Varnan. Den 35 meter långa stålbron binder samman stadskärnan med handelsområden, gästhamn och bostäderna västerut.
HLS snap har monterats i räcket och tack vare brons asymmetriska konstruktion skapas ljusmönster som ger en häftig effekt.

Utsedd till Sveriges bästa stålprojekt.

.

Armatur

HLS Snap 1,4W, Nyx 330, Nyx pollare

Arkitekt

Broarkitekt: Rundquist Arkitekter AB - Landskapsarkitekt: Karavan landskapsarkitekter AB

Ljusdesigner

Black Ljusdesign

Fotograf

Lasse Olsson

Karta

Google Maps

År

2021

Byggentreprenör

Brokonstruktion: Stål & Rörmontage