G/C-bro i Söderhamn

Järnvägen kom till Söderhamn 1861. Den första viadukten byggdes 1885 och ersattes 1915 av den nuvarande dubbelspåriga viadukten, ritad av professorn i brobyggnadskonst, Otto Linton. Den är byggd i stål med nitade balkar och pelare. Järnvägsviadukten är numera också en gång- och cykelbro. Fox Design levererade 126 st HLS ledpuckar som monterades i ledstången. (standard 3000K vinklade 30 grader c-c 2,6m).

Se flera bilder på: Svenskt Industriminne

Se också Google Maps 

LED_belysning_räcken_&_ledstänger

Armatur

HLS Ledstångsbelysning

Elkonsult

Kenny Olofsson Söderhamns Kommun

Fotograf

Kenny Olofsson/Fox Design Alex Jansson/Wikipedia

År

2014