Getingmidjan är Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka

Järnvägssträckan Getingmidjan i Stockholm är 2 km lång och sträcker sig från Centralstationen till Södra station. All järnvägsburen person- och godstrafik som passerar Stockholm måste passera sträckan som endast har två spår – ett norrgående och ett södergående.

Getingmidjan är Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka där cirka 300 tåg passerar varje dygn.

Nu har den tillhörande gång- och cykelbanan mellan Riddarholmen och Tegelbacken fått nytt ljus. Fox Belysning levererar 300 armaturer i form av ledstångsbelysningen HLS som förser fotgängare och cyklister med bra ljus utan att påverka den fantastiska utsikten över Riddarfjärden…

 

 

Armatur

HLS ledstångsbelysning

Arkitekt

Sweco

Ljusdesigner

Sweco

Elentreprenör

Ledande Installationer

Fotograf

Tore Larsson

Karta

Google Maps

År

2023

Byggherre

Trafikverket