Göteborgs Botaniska Trädgård

När botaniska Paviljongen byggdes 1993 fick Fox Design äran att leverera ett antal utomhusarmaturer. Åter fotograferat sommaren 2011.

Visa ett urval referenser på en större karta

Armatur

Grönnegade 385

Arkitekt

Liljewall Arkitekter

Fotograf

Fox Design