Handelshögskolan i Stockholm

Fox Belysning har till Handelshögskolan i Stockholm levererat ett 100-tal Funkisglober genom åren. Dessa får nu nytt liv med LED-insats Xicato.

Armatur

Funkisgloben

Fotograf

Tore Larsson

Karta

Google Maps

År

2016