Handelshögskolan i Stockholm

Fox Design har till Handelshögskolan i Stockholm levererat ett 100-tal Funkisglober genom åren. Dessa får nu nytt liv med LED-insats Xicato.

Armatur

Funkisgloben

Fotograf

Fox Design

Karta

Google Maps

År

2016