Historiska Museet, Stockholm

Klicka på bilderna för att se de armaturer som vi levererat. Länk till produktinformation finns nedan.

 

 

Armatur

i-LèD Squib, HLS Ledstångsbelysning, Nyx 330 vägg

Fotograf

Fox Belysning

År

2014