Historiska Museet, Stockholm

Klicka på bilderna för att se de armaturer som vi levererat. Länk till produktinformation finns nedan.

Armatur

i-LèD Squib, HLS, Nyx 330 vägg

Fotograf

Fox Design

År

2014