Hjertet i Ikast-Brande kommun, Danmark

C.F. Møller är arkitekterna bakom utvecklingen av internationella skolan i Ikast-Brand, även kallad ”Hjertat”. Hjertat är en del av kommunens projekt ”Vision Vestergade” och tänkt som en ny mötesplats vart många kultur- och undervisningsaktiviteter är samlade. Byggnadens ramar är utformade med tanke på att skapa, och främja, sociala och kulturella möten med en inkluderande och integrerande tillgång.

Till uteplatserna föll valet av belysning på Nyx 330. Armaturerna är silvergrå medan stolparna lackerats vitt. Denna otraditionella färgkombination ger ett unikt utseende och skapar belysningsskulpturer mer än vanlig stolpbelysning.

 

Armatur

Nyx 330, Nyx 1-2-3

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Fotograf

Helene Høyer Mikkelsen

År

2018