Solliden, Stockholm

Sollidenscenen har byggts om under vintern 2012/2013. Fox Belysning levererade HLS ledstångsbelysning till trappor och Square väggarmatur till artistloger, alla med LED.

HLS LED-puck, Ljus där det behövs – där man går! Tengbom arkitekter har utformat scen och artistloger. Markytorna utformades av Topia Landskapsarkitekter. Lars Alm & Co har gjort ljuset. Kumerius Mekanik har tillverkat ledstängerna.

 

 

Armatur

HLS LED-puckar , Square med LED

Arkitekt

Topia Landskapsarkitekter: Tengbom

Elkonsult

Lars Alm & Co genom Stig Djerf

Fotograf

Fox Belysning

Karta

Google Maps

År

2013