Konserthuset i Stockholm.

Byggnaden uppfördes åren 1924–1926 efter ritningar av arkitekt Ivar Tengbom. 2020 monterades armaturen WAY med wire fäst i konserthuset. Detta för att belysa Sveavägen, se bild 2…

 

 

Armatur

WAY linspänd

Fotograf

Fox Belysning

År

2020