Kungliga Biblioteket – vinnare av Svenska Ljuspriset 2014

Huvudbyggnaden av Kungliga biblioteket i Stockholm är från 1877. Den underjordiska del som kallas för “KB Annexet” byggdes under sent 1990-tal och har renoverats under 2012-13. Annexet består av tre underjordiska våningar med en enda dagsljuslanternin.

Visionen för ljuset i KB Annexet var att samspela med arkitekturen och respondera till de olika aktiviteter som pågår i byggnaden. Ljuskonceptet syftar till att skapa en balans mellan delar med starkt dagsljus och delar dit dagsljuset inte når. Ljuset har utformats så att det är väl integrerat i arkitekturen och flexibelt att anpassa till olika användares behov så väl som till olika dagljussituationer över året och dygnet. Att belysa vertikala ytor för att minska kontraster mellan lanterninen och byggnadens mörka delar ökar användningen av hela utrymmet. Vinnare av Svenska Ljuspriset 2014.

Fox Belysning levererade HLS ledstångsbelysning till alla trappor. Se länk till produkt info nedan.

 

 

Armatur

HLS LED-puckar

Arkitekt

Murman Arkitekter AB

Ljusdesigner

ÅF Ljusarkitektur, numera Light Bureau

Fotograf

Sten Jansin

Karta

Google Maps

År

2013