Kungliga biblioteket, Stockholm

Armatur

Quarto 270, Pullerten

Fotograf

Fox Design

År

1997