Lilla Essingen, Stockholm

Elektrolux gamla fabrik på Lilla Essingen har nu blivit ett av Stockholms mest intressanta bostadsområden. Vi har levererat armaturer till hela området, både väggarmaturer och stolpar.

 

 

Armatur

Nyx 330, Sigten

Arkitekt

Sweco FFNS och Landskapslaget

Elkonsult

Ramböll

Fotograf

Fox Belysning Carl Larsson

Karta

Google Maps

År

2004