Lilla Essingen, Stockholm

Elektrolux gamla fabrik på Lilla Essingen har nu blivit ett av Stockholms mest intressanta bostadsområden. Vi har levererat armaturer till hela området, både väggarmaturer och stolpar.

Visa Fox Design Belysning, ett urval referenser på en större karta.

 

 

Armatur

Nyx 330, Sigten

Arkitekt

Sweco FFNS och Landskapslaget

Elkonsult

Ramböll

Fotograf

Fox Design/Carl Larsson

År

2004