Kv. Långskeppet, Norra Ängby

Belysningen runt byggnaderna består av lykthuvudet Nyx 330 på standard galvaniserade stolpar. Vid entrén sitter Nyx 190 och på gårdarna har pollaren Nyx 190 stander använts. Alla armaturerna bestyckade med kompaktlysrör.

Se ett urval referenser.

 

 

 

Armatur

Nyx 190, Nyx 190 Stander, Nyx 330 lykthuvud

Arkitekt

Bergkrantz Arkitekter

Elkonsult

LB Elkonsult i Piteå

Elentreprenör

Bravida

Fotograf

Fox Belysning/Carl Larsson

År

2010