Kv. Stadens Dike 7, Södermalm

Tusentals människor passerar dagligen genom fastigheten Stadens Dike 7.
Kontorshuset ligger på stråket mellan Stockholms Södra Station och Medborgarplatsen mitt på Södermalm.

Armatur

Pullerten 1000 med LED

Arkitekt

GWSK Arkitekter

Elkonsult

Electro Engineering i Stockholm AB

Fotograf

Tore Larsson

År

2016