Kvarteret Sparven, Luleå

Galären är sedan flera år tillbaka den enda fastighetsutvecklaren i Norrbotten som tilldelats certifieringen GreenBuilding för sina nya kontors- och butiksfastigheter. Nu bygger man hållbara bostäder också. De nya bostadshusen ska klara de nya Miljöbyggnadskraven, som bl a innebär att energiförbrukningen är minst 30 procent lägre än i ett ”vanligt” hus. – Sparven är en viktig del i satsningen på nya bostäder i centrala Luleå. Vår avsikt har varit att bygga ett helgjutet kvarter med en attraktiv och hållbar bostadsmiljö, sa Gunnar Tåhlin, vd på Galären. Fox Design levererade den exteriöra belysningen, allt med LED.

Länk till referenskarta.

Läs mer här: http://galaren.se/lulea/2012/11/30/hundratalet-personer-kom-till-invigningen-i-kv-sparven-las-allt-har/

Armatur

Parklyktan 3000, Pullerten 1000, Grönnegade 490, Square 250, i-LèD Gem, i-LèD Ginny

Arkitekt

Tirsen & Aili Arkitekter