Lasarettsbron i Mölndal

I december 2019 har Lasarettsbron i Mölndal invigts. En gång- och cykelbro över Mölndalsån vars syfte är att förbättra tillgängligheten mellan Mölndals sjukhus och det nybyggda parkeringshuset på andra sidan ån.
Brons överbyggnad är byggd med prefabricerade betongbalkar som gjöts inom arbetsområdet och lyftes på plats över ån. Därefter har det arkitektritade räcket samt stålbeklädnaden av cortenstål monterats, vilket ger bron sitt karakteristiska utseende.

Fox Belysning levererade 48 st HLS Snap Ledstångsbelysning…

 

 

Armatur

HLS Ledstångsbelysning

Ljusdesigner

Light Bureau

Elentreprenör

Nihléns Elmontage

Karta

Google Maps

År

2019

Byggherre

Mölndal stad