Löddeköpinge kyrka

Vid de grusade gångarna som omgärdar kyrkan har Nyx 190 Stander använts. Visa ett urval referenser på en karta

Armatur

Nyx 190 Stander

Fotograf

Fox Design