Mobilia Köpcenter, Malmö

Vi har påbörjat leverans av väggarmaturer utomhus. På de gamla tegelfasaderna sitter Nyx i två storlekar.

Det finns ett sätt att uppdatera gamla armaturer (levererade före 2011). Det görs enkelt genom att byta ut lysrörsinsatsen till en LED-insats. Detta för att både spara energi och förlänga ljuskällans livslängd, vilket är mer än 17 år om armaturen lyser 8 timmar per dygn. Kontakta Fox för information om framtidssäker och klimatsmart belysning.

Produktinfo: Nyx 190, Nyx 330 (öppnas i ny flik)

 

Armatur

Nyx 190 och Nyx 330

År

2009