Naturhistoriska riksmuseet, entré

December 2012 monterades belysning i den övre trappan vid entrén till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Ljuset behövde vara effektivt och välavbländat utan att ge spill på fasaden. I de tre befintliga räckena monterades 4 st HLS-puckar vardera. Här valdes en variant med symmetrisk ljusbild 120 grader.

Total energiförbrukning < 20W.
HLS finns alternativt med spridningsvinkel 60 eller 90 grader. För att ge liv i fönsterpartiet monterades från insidan 2st i-LèD Xenia.

 

 

 

Armatur

HLS LED-puckar, Xenia Mono

Arkitekt

Ahrbom & Partner

Fotograf

Fox Design/Jesper Nörthen

År

2012